Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön yhtiöjärjestys

Voimassa xx.xx.2021 alkaen

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka
Helsinki.

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka
Helsinki.