SELVITYS ELÄKEKASSAN OMISTAJAOHJAUKSEN
PERIAATTEIDEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2021

26.1.2022

Valion Eläkekassan on julkistettava vuosittain selvitys omistajaohjausperiaatteiden
toteutumisesta.

Eläkekassan omistajaohjausperiaatteiden mukaisesti omistajaohjaus painottuu niihin yhtiöihin,
joissa Eläkekassan omistusosuus on huomattava. Eläkekassan sijoituksista merkittävin osa on
epäsuorina rahastosijoituksina, joissa yksittäisen kohdeyhtiön osuus on pieni. Myös suorien
osakesijoitusten tuoma omistusosuus sijoituskohteissa on pääasiallisesti niin vähäinen,
ettei kohdeyhtiöiden yhtiökokouksiin tai hallintoon osallistuttu. Tästä poikkeuksena oli Apetit Oyj,
jossa Eläkekassa on suurin yksittäinen osakkeenomistaja. Eläkekassan toimitusjohtaja on ollut
Apetit Oyj:n hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2016 alkaen. Toimitusjohtaja valittiin myös Apetit Oyj:n
hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan kevään yhtiökokouksessa 15.4.2021. Hallintoneuvosto valitsee
yhtiön hallituksen, jonka yhtenä jäsenenä jatkoi Eläkekassan hallituksen varapuheenjohtaja.
Eläkekassan hallituksen varapuheenjohtaja on ollut Apetit Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2017 alkaen.

Vuoden aikana ei ollut raportoitavia äänestystapahtumia.

Omistajaohjaus nousee esille myös silloin, jos kohdeyhtiössä tapahtuu jotakin
merkityksellistä sijoitustemme kannalta. Tällaisia tilanteita ei havaittu vuoden 2021
aikana, eikä näin ollen ilmennyt tarvetta vaikuttaa muutoinkaan kohdeyhtiöiden
toimintaan.