SELVITYS ELÄKEKASSAN OMISTAJAOHJAUKSEN
PERIAATTEIDEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2019

Valion Eläkekassan on julkistettava vuosittain selvitys omistajaohjausperiaatteiden
toteutumisesta.

Eläkekassan omistajaohjausperiaatteiden mukaisesti omistajaohjaus painottuu niihin
yhtiöihin, joissa Eläkekassan omistusosuus on huomattava. Eläkekassan sijoituksista
merkittävin osa on epäsuorina rahastosijoituksina, joissa yksittäisen kohdeyhtiön osuus
on pieni. Myös suorien osakesijoitusten tuoma omistusosuus sijoituskohteissa on
pääasiallisesti niin vähäinen, ettei kohdeyhtiöiden yhtiökokouksiin tai hallintoon
osallistuttu. Tästä poikkeuksena oli Apetit Oyj, jossa Eläkekassa on suurin yksittäinen
osakkeenomistaja. Eläkekassan toimitusjohtaja on ollut Apetit Oyj:n hallintoneuvoston
jäsen vuodesta 2016 alkaen ja Eläkekassan hallituksen varapuheenjohtaja on ollut Apetit
Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2017 alkaen. Kevään 2019 yhtiökokouksessa Eläkekassan
toimitusjohtaja valittiin hallintoneuvostoon uudelle kolmevuotiskaudelle 2019 – 2021.
Hallintoneuvosto valitsee yhtiön hallituksen, jonka yhtenä jäsenenä jatkoi Eläkekassan
hallituksen varapuheenjohtaja.

Vuoden aikana ei ollut raportoitavia äänestystapahtumia.

Omistajaohjaus nousee esille myös silloin, jos kohdeyhtiössä tapahtuu jotakin
merkityksellistä sijoitustemme kannalta. Tällaisia tilanteita ei havaittu vuoden 2019
aikana, eikä näin ollen ilmennyt tarvetta vaikuttaa muutoinkaan kohdeyhtiöiden
toimintaan.