VALION ELÄKEKASSA

A-osasto myöntää säännöissään määriteltyjä vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä sekä sairaus- ja hautausavustuksia. A-osastossa vakuutettuja ovat ne työntekijät, joille Valio Oy ja muut osakkaat ovat järjestäneet lisäedun.

Eläkekassan B-osasto huolehtii lakisääteisestä eläketurvasta. Siinä vakuutettuja ovat kaikki osakkaiden palveluksessa olevat työntekijän eläkelain (TyEL) piiriin kuuluvat henkilöt.

Valion Eläkekassa hallinnoi noin miljardin euron arvoista sijoitussalkkua. Eläkkeensaajia kassalla on noin 5 700. Vuonna 2022 eläkkeitä maksettiin A- ja B-osastoista yhteensä noin 106 miljoonaa euroa.

Hallinto

Päätösvaltaa Eläkekassassa käyttävät osakkaat ja vakuutetut. Ylin päätösvalta Eläkekassassa on kassankokouksella. Eläkekassaa johtavat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

Kassankokous

Eläkekassan ylin päättävä elin on kassankokous, joka muun muassa vahvistaa tilinpäätökset ja valitsee tilintarkastajat sekä päättää kassan säännöistä.  Kassankokous valitsee Eläkekassan hallintoneuvoston. Kassankokouksessa äänioikeutettuja ovat osakkaat ja vakuutetut.

Hallintoneuvosto

Eläkekassan hallintoneuvostoon kuuluu 12 jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi kestää kolme vuotta. Eläkekassassa TyEL-vakuutetut valitsevat puolet hallintoneuvoston jäsenistä sekä tilintarkastajista. Toisen puolen valitsevat työnantajat eli Eläkekassan osakkaat. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet, valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hallinnon hoitoa, antaa lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta ja antaa ohjeita hallitukselle laajakantoisissa sekä periaatteellisesti tärkeissä asioissa.

Hallintoneuvoston jäsenet

Osakkaiden valitsemat Vakuutettujen valitsemat
Jukka Rahja, pj., Kalajoki Saija Ratia, vpj., Riihimäki
Mats Broända, Kruunupyy Mikko Huuskonen, Suonenjoki
Hannu Gröhn, Nurmes Arto Jokinen, Äänekoski
Tuula Ojanen, Ruovesi Minna Kivelä, Espoo
Jyri Virrantuomi, Helsinki Mika Lamminpää, Jyväskylä
Päivi Ylä-Outinen, Lappeenranta Joni Tuominen, Haapavesi

Hallitus

Hallitukseen kuuluu viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Hallitus nimittää toimitusjohtajan, määrittelee kassan toimintastrategiat ja päättää muun muassa vakuutusmaksuista, eläkkeiden ja muiden etuuksien myöntämisestä sekä vahvistaa vuosittain sijoitussuunnitelman ja valvoo sen noudattamista.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Sauli Lähteenmäki, pj., Rusko Annikka Hurme, vpj., Helsinki
Johanna Kaihua, Haapavesi Jari Laaninen, Espoo
Maarit Takala, Ilmajoki
Jarno Kämäräinen, varajäsen, Kiuruvesi
Ismo Puurunen, varajäsen, Kuopio

Toimitusjohtaja

Pekka Perälä, Espoo

Tilintarkastajat

PricewaterhouseCoopers Oy,
tilintarkastusyhteisö, Helsinki,
Niina Vilske, KHT

Asiantuntijat

Lääkäri Otso Ervasti, työterveyshuollon erikoislääkäri,
vakuutuslääketieteen erityispätevyys
Matemaatikko Lauri Ojala, SHV

Henkilötietojen käsittely ja tietosuojaselosteet

Valion Eläkekassa käsittelee ja tallentaa henkilötietoja, kun se on tarpeellista lakisääteisten tai lisäeläketurvan mukaisten eläkeasioiden mukaisten tehtävien hoitamiseksi. Keräämme henkilötietoja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen edellä mainittujen tehtävien hoitamiseksi ja noudatamme tietojen käsittelyssä erityistä huolellisuutta. Tietojen säilyttämisessä noudatetaan laeissa säädettyjä asiakirjojen säilytysaikoja.

Valion Eläkekassan henkilörekistereistä on tehty erilliset tietosuojaselosteet.

Henkilötietojen tarkistaminen ja tietojen luovuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä tallennettujen tietojen oikeellisuus esittämällä tietopyyntö Eläkekassan tietosuojavastaavalle. Jos tietojen pyytäjä katsoo, että häntä koskevat tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, on hänellä oikeus vaatia tällainen virheellinen tai puutteellinen tieto korjattavaksi tai täydennettäväksi.

Eläkekassa luovuttaa tietoja vain rekisteröidyn suostumuksella tai mikäli luovutuksensaajalla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja. Lue lisätietoja henkilötietojen käsittelystä täältä.