A-osasto myöntää säännöissään määriteltyjä vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä sekä sairaus- ja hautausavustuksia. A-osaston jäseniä ovat ne työntekijät, joille Valio Oy ja muut osakkaat ovat järjestäneet lisäedun.

Eläkekassan B-osasto huolehtii lakisääteisestä eläketurvasta. Sen jäseniä ovat kaikki osakkaiden palveluksessa olevat työntekijän eläkelain (TyEL) piiriin kuuluvat henkilöt.

Valion Eläkekassa hallinnoi noin miljardin euron arvoista sijoitussalkkua. Eläkkeensaajia kassalla on noin 7 300. Vuonna 2020 eläkkeitä maksettiin A- ja B-osastolta yhteensä 103 milj. euroa.

Hallinto ja organisaatio

Päätösvaltaa Eläkekassassa ja Vakuutusyhtiössä käyttävät sekä osakkaat että jäsenet. Ylin päätösvalta Eläkekassassa on kassankokouksella ja Vakuutusyhtiössä yhtiökokouksella. Eläkekassaa ja Vakuutusyhtiötä johtavat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja. Hallinto ja organisaatio ovat samat Eläkekassassa ja Vakuutusyhtiössä.

Kassankokous ja yhtiökokous

Eläkekassan ja Vakuutusyhtiön ylimmät päättävät elimet ovat kassankokous ja yhtiökokous. Kokoukset valitsevat hallintoneuvostot, vahvistavat tilinpäätökset ja valitsevat tilintarkastajat sekä päättävät niin kassan säännöistä kuin yhtiön yhtiöjärjestyksestä. Kassankokouksessa äänioikeutettuja ovat osakkaat ja jäsenet, yhtiökokouksessa vain osakkaat.

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvostoon kuuluu 12 jäsentä ja jäsenten toimikausi kestää kolme vuotta. Eläkekassan jäsenet, eli henkilöstön edustajat valitsevat puolet hallintoneuvoston jäsenistä sekä tilintarkastajista. Toisen puolen valitsevat työnantajien eli osakkaiden edustajat. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan, valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hallinnon hoitoa, antaa lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta ja antaa ohjeita hallitukselle laajakantoisissa sekä periaatteellisesti tärkeissä asioissa.

Hallintoneuvoston jäsenet

Osakkaiden valitsemat Jäsenten ja vakuutettujen valitsemat
Hannu Hokkanen, puheenjohtaja, Kangasniemi Pasi Mäkinen, varapuheenjohtaja, Hämeenlinna
Mats Broända, Kruunupyy Arto Jokinen, Äänekoski
Teresa Laimio, Tuusula Antti Parviainen, Tampere
Tuula Ojanen, Ruovesi Ismo Puurunen, Kuopio
Jukka Rahja, Kalajoki Maarit Takala, Ilmajoki
Päivi Ylä-Outinen, Lappeenranta Joni Tuominen, Haapavesi

Hallitus

Hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, joista vähintään yhden on oltava A-osaston jäsen. Myös hallitusten jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Hallitus määrittelee kassan toimintastrategiat ja päättää mm. vakuutusmaksuista, eläkkeiden ja muiden etuuksien myöntämisestä sekä vahvistaa vuosittain sijoitussuunnitelman ja valvoo sen noudattamista.

Hallituksen jäsenet

Sauli Lähteenmäki, puheenjohtaja, Rusko Annikka Hurme, varapuheenjohtaja, Helsinki
Johanna Kaihua, Haapavesi Hanna Laitinen, Vantaa
Petteri Leskinen, Espoo

Toimitusjohtaja

Pekka Perälä, Espoo

Tilintarkastaja

Vakuutusyhtiö ja Eläkekassa
PricewaterhouseCoopers Oy,
tilintarkastusyhteisö, Helsinki,
Niina Vilske, KHT

Asiantuntijat

Lääkäri Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö
Otso Ervasti, työterveyshuollon erikoislääkäri, vakuutuslääketieteen erityispätevyys
Matemaatikot Valion Eläkekassa
Kalervo Koistinen, SHV
Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Janne Kaippio, SHV

Henkilötietojen käsittely ja tietosuojaselosteet

Valion Eläkekassa ja Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö käsittelevät ja tallentavat henkilötietoja, kun se on tarpeellista lakisääteisten tai lisäeläketurvan mukaisten eläkeasioiden tai lakisääteisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen mukaisten tehtävien hoitamiseksi. Keräämme henkilötietoja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen edellä mainittujen tehtävien hoitamiseksi ja noudatamme tietojen käsittelyssä erityistä huolellisuutta. Tietojen säilyttämisessä noudatetaan laeissa säädettyjä asiakirjojen säilytysaikoja.

Valion Eläkekassan ja Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön henkilörekistereistä on tehty erilliset tietosuojaselosteet.

Henkilötietojen tarkistaminen ja tietojen luovuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä tallennettujen tietojen oikeellisuus esittämällä tietopyyntö Eläkekassan tai Vakuutusyhtiön tietosuojavastaavalle. Jos tietojen pyytäjä katsoo, että häntä koskevat tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, on hänellä oikeus vaatia tällainen virheellinen tai puutteellinen tieto korjattavaksi tai täydennettäväksi.

Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö luovuttavat tietoja vain rekisteröidyn suostumuksella tai mikäli luovutuksensaajalla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja. Lue lisätietoja henkilötietojen käsittelystä täältä.