A-osasto myöntää säännöissään määriteltyjä vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä sekä sairaus- ja hautausavustuksia. A-osaston jäseniä ovat ne työntekijät, joille Valio Oy ja muut osakkaat ovat järjestäneet lisäedun.

Eläkekassan B-osasto huolehtii lakisääteisestä eläketurvasta. Sen jäseniä ovat kaikki osakkaiden palveluksessa olevat työntekijän eläkelain (TyEL) piiriin kuuluvat henkilöt.

Valion Eläkekassa hallinnoi noin miljardin euron arvoista sijoitussalkkua. Eläkkeensaajia kassalla on noin 6 700. Vuonna 2016 eläkkeitä maksettiin A- ja B-osastolta yhteensä 103 milj. euroa.

Hallinto ja organisaatio

Päätösvaltaa Eläkekassassa ja Vakuutusyhtiössä käyttävät sekä osakkaat että jäsenet. Ylin päätösvalta Eläkekassassa on kassankokouksella ja Vakuutusyhtiössä yhtiökokouksella. Eläkekassaa ja Vakuutusyhtiötä johtavat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja. Hallinto ja organisaatio ovat samat Eläkekassassa ja Vakuutusyhtiössä.

Kassankokous ja yhtiökokous

Eläkekassan ja Vakuutusyhtiön ylimmät päättävät elimet ovat kassankokous ja yhtiökokous. Kokoukset valitsevat hallintoneuvostot, vahvistavat tilinpäätökset ja valitsevat tilintarkastajat sekä päättävät niin kassan säännöistä kuin yhtiön yhtiöjärjestyksestä. Kassankokouksessa äänioikeutettuja ovat osakkaat ja jäsenet, yhtiökokouksessa vain osakkaat.

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvostoon kuuluu 12 jäsentä ja jäsenten toimikausi kestää kolme vuotta. Eläkekassan jäsenet, eli henkilöstön edustajat valitsevat puolet hallintoneuvoston jäsenistä sekä tilintarkastajista. Toisen puolen valitsevat työnantajien eli osakkaiden edustajat. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan, valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hallinnon hoitoa, antaa lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta ja antaa ohjeita hallitukselle laajakantoisissa sekä periaatteellisesti tärkeissä asioissa.

Hallintoneuvoston jäsenet

Osakkaiden valitsemat Jäsenten ja vakuutettujen valitsemat
Jaakko Rouhiainen, puheenjohtaja, Juva Pasi Mäkinen, varapuheenjohtaja, Hämeenlinna
Mirja Koutonen, Rautavaara Johanna Kaihua, Haapavesi
Lasse Lintilä, Seinäjoki Jaana Kanto, Loppi
Markku Mäkinen, Nivala Antti Parviainen, Tampere
Tuula Ojanen, Ruovesi Päivi Saarentola, Helsinki
Päivi Ylä-Outinen, Lappeenranta Maarit Takala, Ilmajoki

Hallitus

Hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, joista vähintään yhden on oltava A-osaston jäsen. Myös hallitusten jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Hallitus määrittelee kassan toimintastrategiat ja päättää mm. vakuutusmaksuista, eläkkeiden ja muiden etuuksien myöntämisestä sekä vahvistaa vuosittain sijoitussuunnitelman ja valvoo sen noudattamista.

Hallituksen jäsenet

Sauli Lähteenmäki, puheenjohtaja, Rusko Reijo Aalto, varapuheenjohtaja, Helsinki
Annikka Hurme, Helsinki Hanna Laitinen, Vantaa
Tarja Loppi, Joensuu

Toimitusjohtaja

Pekka Perälä, Espoo

Tilintarkastaja

Vakuutusyhtiö ja Eläkekassa
PricewaterhouseCoopers Oy,
tilintarkastusyhteisö, Helsinki,
Niina Vilske, KHT

Asiantuntijat

Lääkäri Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö
Otso Ervasti, työterveyshuollon erikoislääkäri, vakuutuslääketieteen erityispätevyys
Matemaatikot Valion Eläkekassa
Kalervo Koistinen, SHV
Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Janne Kaippio, SHV
Eläkekassan
ATK-palvelut
Porasto Oy