Vuoden 2023 veroprosentin korottaminen

Voit korottaa helmikuussa voimaan tulevaa uutta veroprosenttiasi sähköisessä asiointipalvelussamme 5.1.2023 alkaen. Tammikuussa 2023 eläkkeiden ennakonpidätys toimitetaan vielä vuoden 2022 prosentin mukaan. Helmikuun alusta tulevat voimaan uudet veroprosentit ja saamme ne suoraan verottajalta. Tätä veroprosenttia voit korottaa sähköisessä asiointipalvelussa 5.1.2023 alkaen.