Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön yhtiökokouksen päätöksiä

Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön yhtiökokous pidettiin 13.4.2022 Valio Oy:n auditoriossa Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Teresa Laimio. Kokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2021 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallituksen valinta

Yhtiökokoukseen 2023 päättyvälle toimikaudelle valittiin Jari Laaninen (uusi), 2024 päättyvälle toimikaudelle Sauli Lähteenmäki ja 2025 päättyvälle toimikaudelle Annikka Hurme.

Hallituksen varajäseneksi 2025 päättyvälle toimikaudelle valittiin Jarno Kämäräinen (uusi).

Tilintarkastajien valinta

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi kokous valitsi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka ilmoituksen mukaan päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Niina Vilske.