Valion Eläkekassan ylimääräisen kassankokouksen päätöksiä

Valion Eläkekassan ylimääräinen kassankokous oli koolla 10.10.2022 Valio Oy:n tiloissa Helsingissä. Kokous päätti Eläkekassan sääntöjen muuttamisesta ja valitsi hallintoneuvostoon uudeksi jäseneksi Mikko Huuskosen Valio Oy:stä.

Sääntömuutoksen pääasiallinen tarkoitus on saattaa ne vastaamaan uudistunutta lainsäädäntöä. Sääntöjen muuttaminen edellyttää kassankokouksen päätöksen lisäksi vielä Finanssivalvonnan vahvistusta, jonka jälkeen muutetut säännöt julkaistaan näillä verkkosivuilla.