Valion Eläkekassan sijoitustuotot

Valion Eläkekassan sijoitustuotot ajalta 1.1. – 31.3.2015.

Sijoitustoiminnan tuotto % 31.3.2015