Valion Eläkekassan sijoitustuotot

Valion Eläkekassan sijoitustuotot ajalta 1.1. – 30.6.2018.

Sijoitustoiminnan tuottoprosentti 30.6.2018