Valion Eläkekassan säännöt 1.1.2023 alkaen

Valion Eläkekassan uudistetut säännöt ovat tulleet voimaan. Sääntömuutokset liittyvät keskeisesti eläkekassoja koskevan lainsäädännön uudistumiseen.

Sääntöjen muutokset koskevat pääasiassa lainsäädännön uudistuksessa muuttunutta termistöä ja viittauksia voimassa oleviin lakeihin. Lisäksi on muutettu ja täsmennetty joitakin yksityiskohtia Eläkekassan hallinnon järjestämisessä sekä yhdenmukaistettu sääntötekstissä käytettyjä ilmaisuja luettavuuden parantamiseksi. Sääntömuutoksella ei ole heikentävää vaikutusta Eläkekassan myöntämiin eläkkeisiin tai etuuksiin.

Sääntöjen muuttamisesta päätti ylimääräinen kassankokous lokakuussa, jonka jälkeen Finanssivalvonta vahvisti ne otettavaksi käyttöön Eläkekassan hakemuksen mukaisesti 1.1.2023 alkaen. Edellinen muutos sääntöihin tehtiin keväällä 2021.

Säännöt ovat luettavissa täällä.