Valion Eläkekassan kassankokous ja Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön yhtiökokous 8.4.2020

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi kokoukset järjestettiin etäyhteyden välityksellä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Teresa Laimio edustaen Valion Keskinäistä Vakuutusyhtiötä.

Kokous vahvisti tilinpäätökset tilikaudelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden hallinnon jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallintoneuvoston jäsenten valinta ja järjestäytyminen

Osakkaista vuonna 2023 päättyvälle toimikaudelle valittiin Tuula Ojanen uudelleen ja Markku Mäkisen tilalle valittiin Jukka Rahja. Lisäksi eroa pyytäneen Jaakko Rouhiaisen tilalle vuonna 2021 päättyvälle toimikaudelle valittiin Mats Broända.

Jäsenistä vuonna 2023 päättyvälle toimikaudelle valittiin Arto Jokinen ja Maarit Takala uudelleen.

Hallintoneuvoston järjestäytymiskokouksessa 8.4.2020 uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Hannu Hokkanen hallintoneuvostosta eronneen Jaakko Rouhiaisen tilalle. Hallintoneuvoston varapuheenjohtajana jatkaa Pasi Mäkinen ja hallintoneuvoston sihteerinä jatkaa talouspäällikkö Ulla Suni.

Hallintoneuvostossa on yhteensä 12 jäsentä, joista 6 edustaa työnantajaosakkaita (vakuutuksen ottajia) ja 6 jäseniä (vakuutettuja).

Tilintarkastajien valinta

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi kokous valitsi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Niina Vilske.