Valion Eläkekassan kassankokous ja Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön yhtiökokous 7.4.2021

Valion Eläkekassan varsinainen kassankokous ja Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin aiemmasta käytännöstä poiketen erikseen. Kassankokous oli 7.4.2021 klo 9.00 alkaen ja yhtiökokous klo 14.00 alkaen Valio Oy:n hallituksen kokoushuoneessa, Meijeritie 6, Helsinki. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi kokoukset järjestettiin etäyhteyden välityksellä. Kokouksien puheenjohtajana toimi Teresa Laimio.

Kokoukset vahvistivat tilinpäätökset tilikaudelta 2020 ja myönsivät vastuuvapauden hallinnon jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi päätettiin Valion Eläkekassan sääntöjen ja Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksen muutoksista. Kokouskutsuissa tarkemmin kuvatut ja esitetyt muutokset hyväksyttiin molemmissa kokouksissa yksimielisesti.

Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Osakkaiden valitsemat:

Vuonna 2024 päättyvälle toimikaudelle valittiin uudelleen Mats Broända ja Päivi Ylä-Outinen.

Jäsenten valitsemat:

Vuonna 2024 päättyvälle toimikaudelle valittiin Pasi Mäkinen ja Ismo Puurunen uudelleen. Lisäksi eroa pyytäneen Jaana Kannon tilalle vuonna 2022 päättyvälle toimikaudelle valittiin Joni Tuominen.

Hallintoneuvoston järjestäytyminen

Hallintoneuvosto järjestäytyi kassan- ja yhtiökokouksen jälkeen. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Hannu Hokkanen ja hallintoneuvoston varapuheenjohtajana Pasi Mäkinen.

Hallintoneuvoston sihteerinä jatkaa talouspäällikkö Ulla Suni.

Valion Eläkekassan ja Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön hallintoneuvosto 2021

Hallintoneuvostossa on yhteensä 12 jäsentä, joista 6 edustaa työnantajaosakkaita (vakuutuksen ottajia) ja 6 jäseniä (vakuutettuja).

 • Hannu Hokkanen, puheenjohtaja, Osuuskunta Maitosuomi
 • Pasi Mäkinen, varapuheenjohtaja, Valio Oy, Turenki
 • Mats Broända, Osuuskunta Maitosuomi
 • Arto Jokinen, Valio Oy, Jyväskylä
 • Teresa Laimio, Valio Oy, Helsinki
 • Tuula Ojanen, Osuuskunta Länsi-Maito
 • Antti Parviainen, Valio Oy, Tampere
 • Ismo Puurunen, Valio Oy, Lapinlahti
 • Jukka Rahja, Osuuskunta Pohjolan Maito
 • Maarit Takala, Valio Oy, Seinäjoki
 • Joni Tuominen, Valio Oy, Haapavesi
 • Päivi Ylä-Outinen, Osuuskunta Tuottajain Maito

Tilintarkastajien valinta

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi kokous valitsi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Niina Vilske.

Eläkekassan vuosikatsaus 2020 

Vuosi 2020 oli koronakriisin sävyttämä. Taloudellisesti vuosi sujui lopulta yli odotusten. Eläkekassan perimät vakuutusmaksut olivat edelleen selvästi alemmat kuin alalla keskimäärin ja sijoitustuotot yltivät vaikeassa sijoitusympäristössä tasolle, johon voimme olla tyytyväisiä. Eläkekassan vakavaraisuus, eli valmius kantaa sijoitusriskiä myös erittäin poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa säilyi vahvana koko vuoden.

Eläkekassan vuosikatsauksen voit ladata tästä.