Valion Eläkekassan kassankokouksen päätöksiä

Valion Eläkekassan varsinainen kassankokous pidettiin 13.4.2022 Valio Oy:n auditoriossa Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Teresa Laimio. Kokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2021 ja myönsi vastuuvapauden hallinnon jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Osakkaiden valitsemat:

Vuonna 2025 päättyvälle toimikaudelle valittiin uudelleen Hannu Hokkanen ja Teresa Laimio.

Jäsenten valitsemat:

Vuonna 2025 päättyvälle toimikaudelle valittiin Antti Parviainen ja Joni Tuominen uudelleen. Lisäksi hallintoneuvostosta 31.12.2021 eronneen Maarit Takalan tilalle vuonna 2023 päättyvälle toimikaudelle valittiin Maria Ahvonen-Hartikainen ja eroa pyytäneen Pasi Mäkisen 2024 päättyvälle toimikaudelle valittiin Saija Ratia.

Tilintarkastajien valinta

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi kokous valitsi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka ilmoituksen mukaan päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Niina Vilske.

Eläkekassan vuosikatsaus 2021

Eläkekassan vuosikatsauksen voit lukea tästä.