Valion Eläkekassan kassankokouksen 10.4.2024 päätöksiä

Valion Eläkekassan varsinainen kassankokous pidettiin 10.4.2024 Valio Oy:n auditoriossa Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Juha Hölttä.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2023 ja myönsi vastuuvapauden hallinnon jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi päätettiin Eläkekassan sääntömuutoksesta.

Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Osakkaiden valitsemat:

Vuonna 2027 päättyvälle toimikaudelle valittiin uudelleen Mats Broända ja Päivi Ylä-Outinen. Lisäksi hallintoneuvostosta eroa pyytäneen Hannu Hokkasen vuonna 2025 päättyvälle toimikaudelle valittiin Hannu Gröhn.

Vakuutettujen valitsemat:

Vuonna 2027 päättyvälle toimikaudelle valittiin Minna Kivelä ja Saija Ratia uudelleen. Lisäksi hallintoneuvostosta eroa pyytäneen Pasi Mäkisen vuonna 2025 päättyvälle toimikaudelle valittiin Mika Lamminpää.

Hallintoneuvoston järjestäytyminen

Hallintoneuvosto järjestäytyi kassankokouksen jälkeen. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Jukka Rahja ja hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Saija Ratia.

Hallintoneuvoston sihteerinä jatkaa talouspäällikkö Ulla Suni.

Valion Eläkekassan hallintoneuvosto 2024

Hallintoneuvostossa on yhteensä 12 jäsentä, joista 6 edustaa työnantajaosakkaita (vakuutuksenottajia) ja 6 vakuutettuja.

 • Jukka Rahja, puheenjohtaja, Osuuskunta Pohjolan Maito
 • Saija Ratia, varapuheenjohtaja, Valio Oy, Riihimäki
 • Hannu Gröhn, Osuuskunta Maitosuomi
 • Mikko Huuskonen, Valio Oy, Suonenjoki
 • Mats Broända, Osuuskunta Maitosuomi
 • Arto Jokinen, Valio Oy, Jyväskylä
 • Minna Kivelä, Valio Oy, Helsinki
 • Mika Lamminpää, Valio Oy, Jyväskylä
 • Tuula Ojanen, Osuuskunta Länsi-Maito
 • Joni Tuominen, Valio Oy, Haapavesi
 • Jyri Virrantuomi, Valio Oy, Helsinki
 • Päivi Ylä-Outinen, Osuuskunta Tuottajain Maito

Tilintarkastajien valinta

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi kokous valitsi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka ilmoituksen mukaan päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Niklas Nyman.

Eläkekassan vuosikatsaus 2023

Eläkekassan vuosikatsauksen voit lukea tästä.