Valion Eläkekassan ja Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön hallitus 1.1.2021

Valion Eläkekassan ja Vakuutusyhtiön hallintoneuvostot valitsivat kokouksessaan 19.11.2020 hallituksen erovuoroiset jäsenet toimitusjohtaja Annikka Hurmeen ja liiketoiminnan kehitysjohtaja Petteri Leskisen uudelleen toimikaudeksi 2021 – 2023.

Hallituksiin kuuluvat Sauli Lähteenmäen (pj.) lisäksi Annikka Hurme (vpj.), Johanna Kaihua, Hanna Laitinen ja Petteri Leskinen.