Valion Eläkekassan ja Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön hallitus 1.1.2020

Valion Eläkekassan ja Vakuutusyhtiön hallintoneuvostot valitsivat kokouksessaan 21.11.2019 hallituksen erovuoroisen jäsenen maanviljelijä Sauli Lähteenmäen uudelleen toimikaudeksi 2020 – 2022.

Hallituksiin kuuluvat Sauli Lähteenmäen (pj.) lisäksi Annikka Hurme (vpj.), Johanna Kaihua, Hanna Laitinen ja Petteri Leskinen.