Valion Eläkekassan ja Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön hallitus 1.1.2018

Valion Eläkekassan ja Vakuutusyhtiön hallintoneuvostot valitsivat kokouksessaan 21.11.2017 hallituksen erovuoroisen jäsenen toimitusjohtaja Annikka Hurmeen uudelleen ja talousjohtaja Reijo Aallon tilalle uudeksi jäseneksi talousjohtaja Petteri Leskisen, molemmat toimikaudeksi 2018 – 2020.

Hallituksiin kuuluvat edellä olevien lisäksi maanviljelijä Sauli Lähteenmäki puheenjohtajana, laatupäällikkö Hanna Laitinen ja meijeriteknikko Tarja Loppi.