Valion Eläkekassan ja Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön hallitus 1.1.2016

Valion Eläkekassan ja Vakuutusyhtiön hallintoneuvostot valitsivat kokouksessaan 19.11.2015 hallituksen erovuoroisen jäsenen Tarja Lopin uudelleen ja Pentti Eklundin tilalle valittiin laatupäällikkö Hanna Laitinen, molemmat toimikaudeksi 2016 – 2018.

Hallituksiin kuuluvat edellä olevien lisäksi maanviljelijä Sauli Lähteenmäki puheenjohtajana, talousjohtaja Reijo Aalto varapuheenjohtajana ja toimitusjohtaja Annikka Hurme.