Valion Eläkekassan ja Vakuutusyhtiön vuosikokoukset 7.4.2021

Eläkekassan kassankokous ja Vakuutusyhtiön yhtiökokous järjestetään aiemmasta käytännöstä poiketen erikseen. Kassankokous pidetään 7.4.2021 kello 9.00 ja yhtiökokous samana päivänä kello 14.00. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi kokoukset pidetään Teams-etäyhteyden välityksellä.

Kassankokouksessa käsitellään Eläkekassan sääntöjen ja lainsäädännön mukaan varsinaiselle kassankokoukselle kuuluvat asiat sekä ehdotus Eläkekassan sääntöjen muuttamisesta. Yhtiökokouksessa käsitellään Vakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksen ja lainsäädännön mukaan yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä ehdotus Vakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Valtakirjat ja ilmoittautumislomakkeet tulee lähettää niin, että ne ovat kassan ja yhtiön toimistossa viimeistään 6.4.2021 kello 16.00. Valtakirja- ja ilmoittautumislomakkeet voi lähettää joko postitse tai sähköpostin liitteenä. Hyväksymme pdf- ja kuvatiedostot. Mahdollisen itsekirjoitetun valtakirjan ja ilmoittautumislomakkeen tulee sisältää mallilomakkeissa olevat tiedot.

Näet tästä vuoden 2020 vuosikatsauksen.