Valion Eläkekassan hallitus 1.1.2023

Valion Eläkekassan hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 24.11.2022 hallituksen erovuoroisen jäsenen Sauli Lähteenmäen Ruskosta uudelleen toimikaudeksi 2023–2025. Lisäksi hallintoneuvosto valitsi uusien 1.1.2023 voimaantulevien sääntöjen mukaisesti Eläkekassan hallitukseen myös kaksi varajäsentä: Jarno Kämäräisen Kiuruvedeltä ja Ismo Puurusen Kuopiosta toimikaudeksi 2023-2024.

Hallitukseen kuuluvat edellä olevien lisäksi Annikka Hurme, Johanna Kaihua, Jari Laaninen ja Maarit Takala.