Valion Eläkekassan hallitus 1.1.2022

Valion Eläkekassan hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 18.11.2021 hallituksen erovuoroisen jäsenen Johanna Kaihuan Haapavedeltä uudelleen ja Hanna Laitisen tilalle uudeksi jäseneksi Maarit Takalan Seinäjoelta, molemmat toimikaudeksi 2022–2024. Lisäksi hallintoneuvosto valitsi Jari Laanisen Helsingistä hallituksen jäseneksi eroa pyytäneen Petteri Leskisen tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen vuoden 2023 loppuun.

Hallituksiin kuuluvat edellä olevien lisäksi maanviljelijä Sauli Lähteenmäki puheenjohtajana ja toimitusjohtaja Annikka Hurme.

Kokouksen lopuksi hallintoneuvoston puheenjohtaja Hannu Hokkanen kiitti lämpimästi Hanna Laitista ja Petteri Leskistä Valion Eläkekassan hallituksessa tehdystä työstä.