Valion Eläkekassan hallintoneuvoston kokouksen päätöksiä

Valion Eläkekassan hallintoneuvosto kokoontui 23.11.2023 Valio Oy:n pääkonttorissa. Kokouksessa tehtiin hallituksen kokoonpanoa koskevia päätöksiä sekä kuultiin toimitusjohtajan selonteko kuluvan vuoden toiminnasta.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnasta

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Annikka Hurme ja Jari Laaninen. Annikka Hurme valittiin uudelleen vuonna 2026 päättyvälle toimikaudelle.

Jari Laaninen valittiin myös uudelleen, mutta vain 30.4.2024 saakka, koska hän siirtyy eläkekassan toimitusjohtajaksi 1.5.2024 alkaen. Jarin tilalle hallituksen jäseneksi 1.5.2024 alkaen valittiin hallituksen varajäsen Jarno Kämäräinen (toimikausi 2024–2026).

Muut hallituksen jäsenet ovat: Sauli Lähteenmäki, Johanna Kaihua ja Maarit Takala.

Hallituksen varajäsenet

Hallituksen varajäseneksi Jarno Kämäräisen tilalle valittiin Pekka Perälä 1.5.2024 alkaen, erovuoro vuonna 2024. Toisena varajäsenenä jatkaa Ismo Puurunen.

Valion Eläkekassan hallitus 1.1.2024 alkaen

Hallituksen varsinaiset jäsenet:

  • Sauli Lähteenmäki, Osuuskunta Länsi-Maito
  • Annikka Hurme, Valio Oy, Helsinki
  • Jari Laaninen, Valio Oy, 30.4.2024 saakka
  • Jarno Kämäräinen, Osuuskunta Maitosuomi, 1.5.2024 alkaen
  • Johanna Kaihua, Valio Oy, Haapavesi
  • Maarit Takala, Valio Oy, Seinäjoki

Hallituksen varajäsenet:

  • Jarno Kämäräinen, Osuuskunta Maitosuomi, 30.4.2024 saakka
  • Pekka Perälä, 1.5.2024 alkaen
  • Ismo Puurunen, Valio Oy, Lapinlahti