Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki voimaan 1.1.2016

Vuoden 2016 alusta tulee voimaan työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015), joka yhdistää kolmen lain säännökset: tapaturmavakuutuslain, ammattitautilain sekä lain tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta. Uutta lakia sovelletaan 1.1.2016 alkaen sattuneisiin tapaturmiin. Vanhojen lakien soveltamista jatketaan ennen 1.1.2016 sattuneiden vahinkojen osalta. Uutta lakia sovelletaan kuitenkin vanhojenkin vahinkojen korvauskäsittelyyn ja muutoksenhakuun.

Uuden lain rakenne ja sisältö on selkeytetty ja uusi laki vastaa työelämän muuttuneisiin olosuhteisiin sekä lainsäädännölle asetettuihin vaatimuksiin. Tapaturmavakuutusta koskeva lainsäädäntö tulee aiempaa kattavammaksi, kun oikeus- ja korvauskäytännön varassa olevat soveltamisratkaisut ja periaatteet tuodaan lain tasolle.

Mikäli olette ennen vuotta 2016 saanut korvauksia mainittujen vanhojen lakien nojalla, eivät korvauksenne muutu lakimuutoksen vuoksi. Menettelysäännöksiin tulee kuitenkin joitain muutoksia.

Apteekkilaskutuksen päättyminen

Nykykäytännön mukaan asiakas on saanut työtapaturman tai ammattitaudin hoitoon tarvittavat lääkkeet apteekista maksutta, jos lääkäri on merkinnyt lääkemääräykseen tiedot työnantajasta ja vakuutuslaitoksesta. Uuden lain myötä tämä ns. apteekkilaskutus päättyy yhden vuoden siirtymäajan kuluessa. Kokonaan apteekkilaskutus tulee päättymään 31.12.2016. Apteekkilaskutuksen päätyttyä korvauksensaaja ei enää saa lääkkeitä korvauksetta apteekista. Korvauksensaaja maksaa jatkossa lääkkeet itse apteekissa ja voi jälkikäteen hakea korvausta Vakuutusyhtiöltä. Korvauksen saamiseksi Vakuutusyhtiölle on lähetettävä lääkärin reseptit lääkkeistä sekä maksuerittely (kuitti), josta ilmenevät ostetut lääkkeet ja mahdolliset Kela-korvaukset.

Korvattavalle lääkkeelle on myös mahdollista pyytää etukäteen maksusitoumusta Vakuutusyhtiöltä. Maksusitoumuksella saa apteekista maksutta maksusitoumuksen mukaiset lääkkeet ja apteekki laskuttaa lääkkeet suoraan Vakuutusyhtiöltä. Tästä mahdollisuudesta voitte halutessanne pyytää lisätietoja Vakuutusyhtiöstä.

Korvausten hakeminen

Uuden lain 128 §:n mukaan korvausta lääkkeistä, matka- ja majoituskuluista, kodinhoidon lisäkustannuksista, sairaanhoidon antamisen yhteydessä rikotuista vaatteista ja sormuksesta sekä vahinkotapahtuman yhteydessä särkyneistä silmälaseista, kuulokojeista, hammasproteeseista, tukisidoksista ja -liiveistä sekä tekojäsenistä, -nivelistä ja -elimistä on haettava vuoden kuluessa kustannusten syntymisestä. Samoin palkan korvaamista tutkimusajalta sekä fysikaalisen hoidon ajalta on haettava vuoden kuluessa. Korvauksen hakemiseksi Vakuutusyhtiölle tulee vuoden kuluessa toimittaa selvitys aiheutuneista kustannuksista (maksukuitti tai lasku), kustannusten perusteista (miten kulut liittyvät tapaturmaan tai ammattitautiin) sekä siitä, mihin vahinkotapahtumaan kustannukset liittyvät.

Lisätietoja muutoksista saatte tarvittaessa Vakuutusyhtiöstä.