Vanhuuseläkkeelle jääminen

Työntekijä voi jäädä vanhuuseläkkeelle aikaisintaan täytettyään ikäluokkansa alimman vanhuuseläkeiän. Lisäksi työsuhteen pitää päättyä. Eläke voi alkaa seuraavan kuukauden alusta, ei kesken kuukauden. Työntekijä voi itse valita vanhuuseläkkeensä alkamisajankohdan alimman ja ylimmän eläkeiän välissä. Voit tarkistaa vanhuuseläkkeen ikärajat täältä.

Vanhuuseläkkeellä jo oleva voi aloittaa uuden työsuhteen ja työskennellä eläkkeen rinnalla. Jos työntekijä haluaa eläkkeen alkaessa jatkaa samassa työssä, on työsuhteen ehdoissa tapahduttava olennainen muutos.

Muistilista:

 • Työsuhteen päättyminen on edellytys eläkkeen myöntämiselle
 • Työntekijän pitää itse hakea eläkettä
 • Työnantajan on ilmoitettava tulorekisteriin työsuhteen päättymistiedot.

Tulorekisteriin ilmoitettavat tiedot, kun työntekijäsi jää vanhuuseläkkeelle

Eläkkeen laskemista varten tarvitsemme tiedot kaikista työntekijän saamista ansioista. Saamme nämä tiedot tulorekisteriin antamiltasi palkkatietoilmoituksilta. Kun työntekijäsi jää vanhuuseläkkeelle, sinun on ilmoitettava tulorekisteriin ansioiden lisäksi työsuhteen päättymispäivä ja päättymissyy.

Esimerkki 1:

 • Työntekijä on jäämässä vanhuuseläkkeelle 1.6. alkaen.
 • Maksat loppupalkat toukokuussa: viimeisistä palkoista antamallasi palkkatietoilmoituksella pitää ilmoittaa myös työsuhteen päättymispäivä (päättymispäivän on oltava viimeistään 31.5.) ja työsuhteen päättymisen syy (eläkkeelle siirtyminen)
 • Ilman työsuhteen päättymistietoa emme pysty myöntämään työntekijälle eläkettä
 • Mikäli käyttämässäsi palkanlaskentaohjelmassa ei ole mahdollisuutta ilmoittaa työsuhteen päättymistietoja, korjaa antamaasi palkkatietoilmoitusta tulorekisterin Sähköisessä asiointipalvelussa.

Esimerkki 2:

 • Työntekijä on jäämässä vanhuuseläkkeelle 1.6. alkaen.
 • Maksat loppupalkat kesäkuussa: kaikilla kesäkuussa maksamiasi palkkoja koskevilla palkkatietoilmoituksilla pitää ilmoittaa myös työsuhteen päättymispäivä (päättymispäivän on oltava viimeistään 31.5.) ja työsuhteen päättymisen syy (eläkkeelle siirtyminen)
 • Ilman työsuhteen päättymistietoa emme pysty myöntämään työntekijälle eläkettä
 • Mikäli käyttämässäsi palkanlaskentaohjelmassa ei ole mahdollisuutta ilmoittaa työsuhteen päättymistietoja, korjaa antamaasi palkkatietoilmoitusta tulorekisterin Sähköisessä asiointipalvelussa.

Mikäli maksat päättyneeseen työsuhteeseen palkkoja vielä sen jälkeen, kun olet jo antanut työsuhteen päättymistiedot tulorekisteriin, on myös näitä palkkoja koskevilla ilmoituksilla annettava työsuhteen päättymispäivä ja päättymissyy. Päättymistietojen on oltava samat, kuin aiemmalla ilmoituksella.

Tulorekisterin ohjeisiin pääset tästä. Ilmoittamisen ongelmatilanteissa sinua auttaa tulorekisterin asiakaspalvelu.