Työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla työskentelevien vähimmäisansioraja nousee 1.8.2022 alkaen

Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan 1.8.2022 alkaen. Tällä ei ole vaikutusta maksamamme työeläkkeen määrään. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien ansiorajaan muutos sen sijaan vaikuttaa siten, että jatkossa työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla voi ansaita aina vähintään 885,63 euroa kuukaudessa.

 

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain (738/2009) mukaan työeläkelakien mukaista työkyvyttömyyseläkettä saava voi aina ansaita vähintään täysimääräisen takuueläkkeen verran ilman vaikutusta eläkkeeseen. Ylimääräisen indeksikorotuksen johdosta takuueläkkeen määrä nousee 885,63 euroon ajalla 1.8.2022 – 31.12.2022. Näin ollen työkyvyttömyyseläkkeensaajan (mukaan lukien osatyökyvyttömyyseläkkeensaajan) on mahdollista ansaita ajalla 1.8.2022 – 31.12.2022 eläkkeensä rinnalla 885,63 euroa kuukaudessa. Mikäli henkilökohtainen ansioraja on suurempi kuin 885,63 euroa kuukaudessa, ansiorajassa ei tapahdu muutosta.