Työeläketurvan indeksitarkistukset vuodelle 2016

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2016. Palkkakerroin nousee 0,73 prosenttia tämän vuoden tasosta. Työeläkeindeksi ei muutu vuoteen 2015 verrattuna, joten maksussa olevan työeläkkeen määrään ei tule ensi vuonna muutosta.

Palkkakerroin korottaa ennen eläkkeelle jäämistä ansaittuja tuloja. Työeläkeindeksi puolestaan vaikuttaa maksussa oleviin työeläkkeisiin.