Työeläkekortti

Työeläkekortin saavat henkilöt, jotka ovat vanhuus-, työkyvyttömyys- tai työuraeläkkeellä.
Korttia eivät voi saada henkilöt, jotka:

  • eivät ole täydellä eläkkeellä (osa-aikaeläke, osittainen varhennettu vanhuuseläke, osatyökyvyttömyyseläke)
  • ovat määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä eli kuntoutustuella
  • ovat perhe-eläkkeellä
  • ovat muulla kuin lakisääteisellä eläkkeellä (vapaaehtoiset lisäeläkkeet, joille voi siirtyä ennen lakisääteisen
    vanhuuseläkkeen alaikärajaa).

Työeläkekortissa on mainittu henkilön nimi, syntymäaika ja eläkkeen myöntäneen eläkelaitoksen nimi.

Eläkeläisalennuksen myöntäjien listaa ei ole. Suosittelemme kysymään alennusta aina palveluja ostettaessa. VR,
Matkahuolto ja kaupunkien sekä kuntien palvelut myöntävät yhä eläkeläisalennuksen.

Eläkeläisalennuksen saa työeläkekorttia näyttämällä, mutta pyydettäessä myös henkilöllisyys on todistettava
virallisella henkilökortilla. Näin siitä syystä, että työeläkekortti ei ole kuvallinen.

Vuoden 2008 jälkeen myönnetyt kortit toimivat myös ulkomailla.

Jos työeläkekortti katoaa tai rikkoontuu, ota yhteys Valion Eläkekassaan.