Työeläkeindeksi ja palkkakerroin on vahvistettu vuodelle 2023

Työeläkeindeksi nousee noin 6,8 prosenttia tähän vuoteen verrattuna. Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet. Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen osuus 80 prosenttia.

Palkkakerroin nousee noin 3,8 prosenttia tähän vuoteen verrattuna. Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa ja sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote asiasta avautuu tästä.