Henkilötietojen käsittely Valion Eläkekassassa ja Valion Keskinäisessä Vakuutusyhtiössä

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan kaikissa unionin jäsenmaissa. Asetus koskee jokaista henkilötietoja käsittelevää yritystä ja organisaatiota. Tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenmaiden tietosuojasäännöstöä ja painottaa entistä vahvemmin yksilön oikeutta päättää omista tiedoistaan.

Valion Eläkekassa (VEK) ja Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö (VKV) käsittelee ja tallentaa henkilötietoja lainsäädännön edellyttämällä tavalla erityistä huolellisuutta noudattaen. VEK ja VKV keräävät henkilötietoja vain siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen lakisääteisten tai sopimukseen perustuvien tehtävien hoitamiseksi.

Rekisterinpitäjänä VEK ja VKV on ottanut käyttöön tietosuoja-asetuksen mukaiset tietosuojaselosteet. Selosteista käy ilmi, miksi ja mitä henkilötietoja kerätään, mistä tiedot tulevat, mihin ja millä perusteella niitä luovutetaan sekä henkilötietojen säilytysajat. Selosteissa kerrotaan myös tietoturvasta ja rekisteröidyn oikeuksista tarkastaa tiedot ja vaatia virheellisten tietojen korjaamista.

Olemme jakaneet selosteet selvyyden vuoksi asiointirooleittain. Henkilöstön rekrytoinnissa VEK ja VKV käyttää Valio Oy:n rekrytointijärjestelmää. Rekrytointirekisterin tietosuojaseloste avautuu tästä linkistä. Valion Eläkekassan vakuutuksenottajien uutiskirjepalvelun tietosuojaseloste on luettavissa täällä ja joissakin kiinteistöissä käytössä olevan sähköisen lukitusjärjestelmän tietosuojaseloste täällä. Alla olevista linkeistä saat luettavaksesi muiden roolien mukaiset selosteet.

Mikäli jokin tietosuojaan liittyvä asia askarruttaa, voit aina kääntyä VEK/VKV:n tietosuojavastaavan puoleen. Tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on tietosuoja.valionelakekassa@valio.fi ja puhelinnumero 010 381 2185.