Henkilötietojen käsittely Valion Eläkekassassa

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan kaikissa unionin jäsenmaissa. Asetus koskee jokaista henkilötietoja käsittelevää yritystä ja organisaatiota. Tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenmaiden tietosuojasäännöstöä ja painottaa entistä vahvemmin yksilön oikeutta päättää omista tiedoistaan.

Valion Eläkekassa (VEK) käsittelee ja tallentaa henkilötietoja lainsäädännön edellyttämällä tavalla erityistä huolellisuutta noudattaen. VEK kerää henkilötietoja vain siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen lakisääteisten tai sopimukseen perustuvien tehtävien hoitamiseksi.

Rekisterinpitäjänä VEK on ottanut käyttöön tietosuoja-asetuksen mukaiset tietosuojaselosteet. Selosteista käy ilmi, miksi ja mitä henkilötietoja kerätään, mistä tiedot tulevat, mihin ja millä perusteella niitä luovutetaan sekä henkilötietojen säilytysajat. Selosteissa kerrotaan myös tietoturvasta ja rekisteröidyn oikeuksista tarkastaa tiedot ja vaatia virheellisten tietojen korjaamista.

Olemme jakaneet selosteet selvyyden vuoksi asiointirooleittain. Henkilöstön rekrytoinnissa VEK käyttää Valio Oy:n rekrytointijärjestelmää. Rekrytointirekisterin tietosuojaseloste avautuu tästä linkistä. Valion Eläkekassan vakuutuksenottajien uutiskirjepalvelun tietosuojaseloste on luettavissa täällä ja joissakin kiinteistöissä käytössä olevan sähköisen lukitusjärjestelmän tietosuojaseloste täällä. Valion Eläkekassan asiakkuudenhallintajärjestelmän tietosuojaseloste on täällä. Alla olevista linkeistä saat luettavaksesi muiden roolien mukaiset selosteet.

Mikäli jokin tietosuojaan liittyvä asia askarruttaa, voit aina kääntyä VEK:n tietosuojavastaavan puoleen. Tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on [email protected] ja puhelinnumero 09 7527 7275.