Osittaista vanhuuseläkettä voi nyt hakea verkossa

Valion Eläkekassa ottaa aktiivisesti käyttöön sähköisiä palveluja perinteisten toimintatapojen rinnalle. Eläkehakemuksista sähköistysvuorossa oli osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen lomake. Jo aiemmin vanhuuseläkettä on voinut hakea sähköisesti. Hakija voi vahvan tunnistautumisen kautta täyttää ja lähettää eläkehakemuksensa Valion Eläkekassaan käsiteltäväksi. Jatkossa tuodaan lisää eläkelajeja sähköisesti haettaviksi. Sekä sähköiset että perinteiset hakemuslomakkeet löydät täältä.