Lakisääteistä vanhuuseläkettä voi nyt hakea verkossa

Valion Eläkekassa ottaa aktiivisesti käyttöön sähköisiä palveluja perinteisten toimintatapojen rinnalle. Eläkehakemuksista ensimmäiseksi sähköistettiin lakisääteisen vanhuuseläkkeen hakemuslomake. Hakija voi vahvan tunnistautumisen kautta täyttää ja lähettää vanhuuseläkehakemuksensa Valion Eläkekassaan käsiteltäväksi. Jatkossa myös muita eläkelajeja tuodaan sähköisesti haettaviksi. Sekä sähköiset että perinteiset hakemuslomakkeet löydät täältä.