Valion Eläkekassan kassankokous 8.4.2020

Kokouskutsu (pdf)

Osakkaan valtakirjamalli (pdf)

Jäsenen ilmoittautumislomake (pdf)

Jäsenten valtakirjamalli (pdf)

Lisätietoa kassankokouksesta Valion Eläkekassan osakkaille (pdf)

Osakas (TyEL-vakuutuksen työntekijöilleen Valion Eläkekassasta ottanut työnantaja):

  • Henkilöllä, joka edustaa Eläkekassan osakasta (yritys), on oltava valtakirja.

Kassankokous on Valion Eläkekassan ylin päättävä elin. Siitä säännellään vakuutuskassalaissa ja
Eläkekassan säännöissä. Varsinainen kassankokous pidetään säännöllisesti vuosittain. Ylimääräisiä kokouksia voidaan kutsua koolle tarpeen mukaan silloin, kun käsillä on jokin sellainen kassankokouksen päätöstä edellyttävä asia, joka ei voi odottaa seuraavaan vuosikokoukseen asti.

Nyt koolle on kutsuttu vuotuinen varsinainen kassankokous, jossa osakeyhtiöiden yhtiökokousten tapaan muun muassa vahvistetaan päättyneen vuoden tilinpäätös. Kassankokous päättää
myös Eläkekassan hallintoneuvoston kokoonpanosta.
Kokoukseen kutsutaan kaikki Eläkekassan osakkaat, eli työnantajat, jotka ovat ottaneet Eläkekassasta TyEL-vakuutuksen. Osakkaan äänimäärä mahdollisissa äänestystilanteissa määräytyy
Eläkekassan sääntöjen mukaisesti edellisen kalenterivuoden päättyessä voimassa olleiden ja
Eläkekassassa vakuutettujen työsuhteiden perusteella.
Osakkaiden lisäksi päätösvaltaa kokouksessa käyttävät jäsenet, eli osakkaiden palveluksessa
olevat Eläkekassassa TyEL-vakuutetut työntekijät. Myös heidät kutsutaan kassankokoukseen.

Eläkekassan sääntöjen mukaisesti kutsu- ja valtakirjamateriaalin välittäminen työntekijöille
on työnantajan tehtävä. Käytännössä työnantaja voi hoitaa velvollisuutensa vaikkapa lähettämällä materiaalin vakuutetuille sähköpostitse tai asettamalla sen ilmoitustaululle nähtäväksi.

Osakkaan ja jäsenen osallistuminen kassankokoukseen edellyttää ilmoittautumista kokouskutsussa kerrotulla tavalla viimeistään perjantaina 3.4.2020.
Koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi kokous järjestetään tietoliikenneyhteyden välityksellä etänä. Fyysinen osallistuminen kokoukseen on mahdollista vain pakottavista syistä. Käytännössä etäosallistuminen tapahtuu Skype-viestintäohjelmaa käyttäen.

Etäyhteyden välityksellä osallistuville lähetetään ennen kokousta tarkempia ohjeita osallistumisesta ja kokouksen kulusta.

Ota yhteyttä, mikäli asiasta herää kysyttävää! Kysymyksiin vastaa mielellään asiakkuuspäällikkö
Pekka Huovila, puhelin 0400 773 585, sähköposti [email protected]