Voit jäädä työntekijän eläkelain mukaiselle vanhuuseläkkeelle, kun olet täyttänyt oman alimman eläkeikäsi. Työsuhteesi pitää olla päättynyt, kun vanhuuseläkkeesi alkaa. Jos työskentelysi jatkuu vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan saakka, ei työsuhteen kuitenkaan tarvitse päättyä. Vanhuuseläkettä on aina haettava täyttämällä vanhuuseläkehakemus. Eläkettä kannattaa hakea 1-2 kuukautta ennen sen alkamista. Sovi myös työnantajasi kanssa eläkkeelle jäämisestä, irtisanoutumisesta ja työsuhteen päättymiseen liittyvistä asioista, esimerkiksi lomien pitämisestä.

Alla olevasta taulukosta näet vanhuuseläkeikäsi.

Syntymävuosi Alin vanhuuseläkeikä Arvioitu tavoite-eläkeikä *) Kertymisen
yläikäraja
1954 63 v 63 v 9 kk 68 v
1955 63 v 3 kk 64 v 1 kk 68 v
1956 63 v 6 kk 64 v 5 kk 68 v
1957 63 v 9 kk 64 v 9 kk 68 v
1958 64 v 65 v 1 kk 69 v
1959 64 v 3 kk 65 v 5 kk 69 v
1960 64 v 6 kk 65 v 9 kk 69 v
1961 64 v 9 kk 66 v 1 kk 69 v
1962-1964 65 v 66 v 5 kk – 66 v 8 kk 70 v
1965- vahvistetaan
myöhemmin
elinajanodote
ja työurien
pituus ratkaisee
vahvistetaan
myöhemmin

*) Jokaiselle ikäluokalle lasketaan lisäksi ns. tavoite-eläkeikä, joka on korkeampi kuin alin eläkeikä. Tavoite-eläkeikä tarkoittaa ikää, jolloin eläkkeen määrä vastaisi suunnilleen sitä eläkettä, jonka olisi saanut alimmassa eläkeiässä ilman elinaikakertoimen aiheuttamaa vähennystä.

Työskentely ikäluokan alimman yleisen vanhuuseläkeiän saavuttamisen jälkeen korottaa eläkettä 0,4 prosentilla jokaista kuukautta kohti (lykkäyskorotus).

Vanhuuseläkkeen rinnalla voit työskennellä rajattomasti. Eläkkeen rinnalla tekemästäsi työstä karttuu lisää eläkettä enintään 68-vuotiaaksi asti (vuonna 1958 ja sen jälkeen syntyneillä 69-70-vuotiaaksi asti). Tätä eläkettä pitää hakea erikseen.

Vuonna 1954 tai sen jälkeen syntyneet voivat arvioida Eläketurvakeskuksen eläkelaskurilla tulevan eläkkeensä suuruutta. Tästä pääset laskuriin.

Pyrimme käsittelemään eläkehakemukset mahdollisimman nopeasti. Päätöksen antamiseksi tarvitsemme palkkatiedot eläkkeen alkamiseen saakka ja käsittelemme vanhuuseläkehakemukset eläkkeen alkamisjärjestyksessä.

Vanhuuseläkkeissä keskimääräinen käsittelyaika on noin 2-3 kk riippuen hakemuksen saapumisajankohdasta. Keskimääräistä käsittelyaikaa pidentää se, jos hakemus on tehty useita kuukausia ennen eläkkeen alkamista.