Työuraeläke on tarkoitettu 63 vuotta täyttäneelle pitkään rasittavaa työtä tehneelle. Eläkkeen saamisen edellytyksenä on vähintään 38 vuoden työhistoria rasittavassa ja kuluttavassa työssä. Lisäksi edellytetään, että työkykysi on heikentynyt sairauden vuoksi. Työsuhteen päättymisestä saa olla kulunut enintään 1 vuosi.

Työuraeläkkeen voi saada vuonna 1955 ja sen jälkeen syntynyt ja eläke voi alkaa aikaisintaan 1.2.2018. Työuraeläkkeeseen ei lasketa mukaan aikaa työuraeläkkeen alkamisesta vanhuuseläkeikään (eli niin sanottua tulevaa aikaa), joten eläke on pienempi kuin työkyvyttömyyseläke.

Esimerkkejä rasittavasta ja kuluttavasta työstä näet tästä.