Työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki voi tulla myönnettäväksi, jos työkykysi on heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajaksi. Alle vuoden kestävään työkyvyttömyyteen voit hakea Kelan sairauspäivärahaa. Ennen työkyvyttömyyseläkeasian ratkaisua eläkelaitoksen on varmistettava, että kuntoutusmahdollisuudet on selvitetty.

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää joko toistaiseksi tai määräajaksi. Määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä kutsutaan kuntoutustueksi. Kuntoutustuki myönnetään, kun työkyky voidaan todennäköisesti palauttaa hoidon tai lääkinnällisen kuntoutuksen avulla. Työkyvyttömyyseläkettä edeltää yleensä Kelan maksama sairauspäiväraha, jota maksetaan enintään 300 päivää. Työkyvyttömyyseläkehakemuksen liitteenä sinun tulee toimittaa B-lääkärinlausunto.

Osatyökyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke myönnetään osatyökyvyttömyyseläkkeenä, jos työkykysi on heikentynyt, mutta selviydyt kuitenkin osa-aikatyöstä tai entistä kevyemmistä työtehtävistä. Voit hakea ennakkopäätöstä oikeudestasi osatyökyvyttömyyseläkkeeseen ja näin siirtyä eläkkeelle suoraan työstä. Osatyökyvyttömyyseläke on puolet täyden työkyvyttömyyseläkkeen määrästä.

Lue lisää sairauspäivärahasta Kelan sivuilta.

Työkyvyttömyyseläkeasioissa keskimääräinen käsittelyaika on noin kuukausi hakemuksen saapumisesta.