Työeläke muodostuu kaikista työuran aikaisista ansioista palkkatyössä ja yrittäjänä. Eläkkeen määrään vaikuttavat ansioiden lisäksi karttumisprosentti ja elinaikakerroin.

Työeläkettä kertyy työansioista, vakuutettujen luottamustoimien palkkioista ja yrittäjän tai maatalousyrittäjän työtulosta. Työeläke lasketaan erikseen jokaisen vuoden ansioista karttumisprosentilla, joka on 1,5 % vuosiansioista 1.1.2017 alkaen. Eläkettä kertyy koko palkasta eikä työntekijän eläkemaksua enää vähennetä eläkkeen perusteena olevista työansioista 1.1.2017 alkaen. Korotettua kertymää (1,7 %) saavat 53–62-vuotiaat vuosina 2017–2025.

Eläkkeen kertyminen alkaa 17-vuotiaana. Eläkkeen kertyminen päättyy 68 vuoden täyttämiseen vuonna 1957 ja sitä aiemmin syntyneillä. Vuosina 1958-1961 syntyneille eläkettä kertyy 69-vuotiaaksi ja vuonna 1962 sekä sen jälkeen syntyneille 70-vuotiaaksi saakka.

Eläkkeen rinnalla työskenteleville uutta eläkettä karttuu 1,5 % vuosiansioista kertymisen yläikärajaan asti (68-70 vuotta).

Eläkettä karttuu myös tutkintoon johtavasta opiskelusta sekä eräiden sosiaalietuuksien ajalta, kuten vanhempainvapaan ja kotihoidon tuen ajalta sekä ansiosidonnaisilta työttömyysjaksoilta. Etuusjaksojen ajalta eläkettä karttuu 1,5 % vuodessa etuuden perustana olevasta ansiosta.

Työeläkeote

Työeläkeotteesta näet tiedot sinulle kertyneestä eläkkeestä. Eläkkeen yhteismäärässä on huomioitu elinaikakertoimen vaikutus. Työeläkeotteesta näet yksityisen ja julkisen alan työ- ja palvelussuhteesi sekä yrittäjätoimintajaksot. Otteesta näkyvät myös palkattomilta jaksoilta kertyneet eläkkeet. Työeläkeote sisältää tiedot kaikista ansioista, joista on karttunut eläkettä. Kuluvan vuoden osalta osa ansiotiedoista voi vielä puuttua otteelta. Tuleva eläkkeesi pohjautuu otteen ansiotietoihin ja siksi on tärkeää tarkistaa, että ansiotiedot ovat oikein.

Voit katsoa sähköisen työeläkeotteen koska tahansa kirjautumalla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella Työeläke.fi -palveluun. Sähköisellä työeläkeotteella näet aina koko työhistoriasi tiedot. Postitse lähetettävällä paperisella työeläkeotteella näkyvät ainoastaan kuluvan vuoden ja kuuden edellisen vuoden tiedot. Paperinen työeläkeote postitetaan sinulle kolmen vuoden kuluttua siitä, kun sinulle on viimeksi lähetetty työeläkeote tai siitä, kun olet viimeksi käynyt katsomassa sähköisen työeläkeotteen.

Tarkista saamasi ote hyvin ja ilmoita meille mahdollisista puutteista tai virheistä. Mitä aikaisemmin ilmoitat puutteista tai virheistä, sitä helpompaa tietojen korjaaminen on. Eläkekassalla on velvollisuus selvittää puuttuvat tai virheelliset tiedot viimeisen kuuden vuoden ajalta. Sen jälkeen vastuu siirtyy kokonaan sinulle. Jos haluat korjata yli kuusi vuotta vanhaa yksityisen alan ansiotietoa, sinun tulee lähettää siitä meille tositteet. Puuttuvista ansiotiedoista ei kerry eläkettä.