Jos työkykysi on heikentynyt, voidaan työssä selviytymistäsi tai työhön paluutasi pitkän sairasloman jälkeen tukea ammatillisella kuntoutuksella. Tavoitteena on, että pystyt jatkamaan työelämässä sairaudestasi huolimatta.

Ammatillisen kuntoutuksen edellytyksenä on, että

  • Et ole täyttänyt ikäluokkasi alinta vanhuuseläkeikää
  • Asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma aiheuttaa todennäköisesti uhkan tulla työkyvyttömäksi lähimmän viiden vuoden kuluessa
  • Työkyvyttömyyden uhkaa voidaan siirtää tai estää tarkoituksenmukaisen ammatillisen kuntoutuksen avulla
  • Sinulla on työskentelystä saatuja ansioita vähintään 41 143,38 euroa (vuoden 2024 taso) hakemusta edeltäneiden viiden kalenterivuoden ajalta
  • Sinulla on työansioita hakemusta edeltäneiden 36 kalenterikuukauden aikana (ansioiden määrälle ei ole säädetty alarajaa) tai olet tämän ajan tai osan siitä hoitanut lastasi
  • Sinulla ei ole oikeutta kuntoutukseen tapaturma- tai liikennevakuutuslain perusteella.

Kuntoutushakemuksen liitteenä sinun tulee toimittaa B-lääkärinlausunto. Kuntoutuksen sisältö harkitaan aina yksilöllisesti. Työeläkekuntoutuksena ei kuitenkaan tueta yleis- tai peruskoulutusta.

Ammatillinen kuntoutus on yksilöllistä ja se toteutetaan kuntoutettavan tarpeista lähtevän kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Yleensä ensin selvitetään, voiko työtä jatkaa entisessä työssä työjärjestelyjen avulla. Vaihtoehtona voivat olla myös uudet tehtävät omalla työpaikalla. Ammatillinen kuntoutus voidaan järjestää esimerkiksi koulutuksena tai työkokeiluna.

Jos sinulle myönnetään työeläkekuntoutusta, Valion Eläkekassa maksaa sinulle ammatillisen kuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa, jonka määrä on työkyvyttömyyseläke korotettuna 33 prosentilla. Jos työnantaja maksaa palkkaa, maksetaan palkkaa vastaava osuus kuntoutusrahasta työnantajalle.

Ammatillisen kuntoutuksen käynnistyminen edellyttää Eläkekassan hyväksymää kuntoutussuunnitelmaa. Suunnitelman laatimisessa tulee hyödyntää aikaisempaa työkokemusta ja koulutusta. Uuden työtehtävän tulee sopia jäljellä olevalle työ- ja toimintakyvyllesi. Mikäli sinulla ei ole omaa suunnitelmaa, Valion Eläkekassa voi auttaa sen laatimisessa. Tarvittaessa apuna voidaan käyttää myös ulkopuolista työvalmentajaa.

Työpaikkakuntoutus (työkokeilu ja työhönvalmennus)

Työpaikkakuntoutus on työpaikalla järjestettävää työkokeilua tai työhönvalmennusta tiettyyn työtehtävään. Työpaikkakuntoutuksesta Valion Eläkekassa tekee työnantajan ja kuntoutujan kanssa sopimuksen, jossa määritellään kuntoutusjakson pituus, työtehtävät ja työaika.

Työkokeilun tarkoituksena on tukea työhön palaamista tai uuteen tehtävään työllistymistä tai selvittää työtehtävien ja alan soveltuvuutta terveydentilallesi. Työkokeilun aikana voidaan tehdä työaikajärjestelyjä ja muuttaa työtehtäviä tarpeen mukaan. Työkokeilu omaan työhön edellyttää aina, että työtehtäviä ja työnkuvaa on muokattu terveydentilalle sopivaksi. Työkokeilun kesto on yleensä 3 kuukautta.

Työhönvalmennus tarkoittaa pidempiaikaista perehdyttämistä tiettyyn työtehtävään yksilöllisen ohjelman avulla. Työhönvalmennukseen voidaan liittää koulutusjaksoja, mutta pääosin se toteutetaan käytännön työssä työpaikalla. Työhönvalmennuksen kesto sovitaan yksilöllisesti.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on työpaikalla tapahtuvaa opiskelua, johon liittyy myös teoriaopintoja. Oppisopimus on opiskelijan ja työnantajan välinen määräaikainen työsopimus. Koulutus räätälöidään opiskelijan ja työpaikan tarpeen mukaan. Oppisopimuksen hyväksyy oppisopimustoimisto, joka yhteistyössä oppilaitoksen kanssa auttaa koulutuksen suunnittelussa. Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta saa paikalliselta oppisopimustoimistolta.

Oppisopimuksen vaihtoehdoksi on tullut koulutussopimus. Tällöin koulutuksesta sovitaan koulutuksen järjestäjän ja työnantajan kanssa eikä työntekijä ole työsuhteessa työnantajaan.

Ammatillinen koulutus

Ammatillisena kuntoutuksena voidaan tukea ammattiin johtavaa koulutusta, jota järjestetään ammatillisissa tai muissa oppilaitoksissa. Koulutus voi olla täydennyskoulutusta tai uuteen ammattiin johtavaa koulutusta. Uudelleenkoulutus on viimeisin vaihtoehto ammatillisen kuntoutuksen keinoista. Ennen uudelleenkoulutusta selvitetään työpaikkakuntoutuksen mahdollisuudet.