Jos työkykysi on heikentynyt, voidaan työssä selviytymistäsi tai työhön paluutasi pitkän sairasloman jälkeen tukea ammatillisella kuntoutuksella. Tavoitteena on, että pystyt jatkamaan työelämässä sairaudestasi huolimatta.

Ammatillisen kuntoutuksen edellytyksenä on, että

  • Et ole täyttänyt ikäluokkasi alinta vanhuuseläkeikää
  • Asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma aiheuttaa todennäköisesti uhkan tulla työkyvyttömäksi lähimmän viiden vuoden kuluessa
  • Työkyvyttömyyden uhkaa voidaan siirtää tai estää tarkoituksenmukaisen ammatillisen kuntoutuksen avulla
  • Sinulla on työskentelystä saatuja ansioita vähintään 35 614,03 euroa (v. 2019 taso) hakemusta edeltäneiden viiden kalenterivuoden ajalta (Ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu vakiintuneesti työelämässä oleville)
  • Sinulla ei ole oikeutta kuntoutukseen tapaturma- tai liikennevakuutuslain perusteella.

Ammatillinen kuntoutus on yksilöllistä ja se toteutetaan kuntoutettavan tarpeista lähtevän kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Yleensä ensin selvitetään, voiko työtä jatkaa entisessä työssä työjärjestelyjen avulla. Vaihtoehtona voivat olla myös uudet tehtävät omalla työpaikalla. Ammatillinen kuntoutus voidaan järjestää esimerkiksi koulutuksena tai työkokeiluna.

Kuntoutushakemuksen liitteenä sinun tulee toimittaa B-lääkärinlausunto. Kuntoutuksen sisältö harkitaan aina yksilöllisesti. Työeläkekuntoutuksena ei kuitenkaan tueta yleis- tai peruskoulutusta.

Ammatillisen kuntoutuksen hakemukset käsittelemme keskimäärin noin kuukaudessa hakemuksen saapumisesta.