Lakisääteinen eläketurva

Valion Eläkekassa vakuuttaa osakkaiden työsuhteessa olevat työntekijät ja luottamustoimen haltijat työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan.

TyEL:n mukaisia lakisääteisiä eläke-etuuksia ovat vanhuuseläke, osittainen varhennettu vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke, työuraeläke, perhe-eläke sekä ammatillinen kuntoutus.

Lisäeläketurva

Valion Eläkekassassa on lisäksi lisäeläketurvaa hoitava A-osasto. A-osaston lisäturvan piiriin pääsevät työnantajan ilmoittamat kassan säännöissä lueteltuihin henkilöstöryhmiin kuuluvat toimihenkilöt. A-osastosta myönnetään säännöissä tarkemmin määriteltyjä vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä sekä sairaus- ja hautausavustuksia.

Eläkekassa ottaa yhteyttä kuolinpesään hautausavustuksen hakemisesta, jos oikeus hautausavustukseen on.

Eläkeasioiden verkkopalvelu

Eläkkeensaajien käytössä on Eläkeasioiden verkkopalvelu, jossa voit

 • Muuttaa pankkitiliä, jolle eläkkeesi maksetaan. Tilinumeron alun kirjaimet tulee ilmoittaa isoilla kirjaimilla, esim. FI.
 • Nostaa veroprosenttiasi. Veroprosentti tulee ilmoittaa yhden desimaalin tarkkuudella, esimerkiksi muodossa 15,5.
 • Muuttaa postitusosoitetta, jonne lähetämme kirjeet eläkkeessäsi tapahtuneista muutoksista.
 • Viestiä kanssamme tietoturvallisesti.

Palveluun kirjaudutaan matkapuhelimen mobiilivarmenteella tai verkkopankkitunnuksilla. 

Eläkeasioiden verkkopalvelu

Lisätietoja

Lisätietoja eläke-etuuksista saat eläkeasiantuntijoiltamme ja Eläketurvakeskuksen sivuilta www.etk.fi sekä Työeläke -neuvontapalvelusta.

Usein kysytyt kysymykset

 • Miten haen eläkettä?

  Kaikkia eläkkeitä on haettava. Eri eläke-etuuksilla on omat hakemuslomakkeensa, jotka löydät sivuiltamme. Eläkehakemus on hyvä tehdä noin 1-2 kuukautta ennen eläkkeelle jäämistä.

 • Milloin saan eläkepäätöksen?

  Eläkkeen laskemista varten tarvitsemme ansiotietosi työsuhteesi päättymiseen saakka. Nämä tiedot pyydämme työnantajaltasi. Tiedot saatuamme laskemme eläkkeesi ja postitamme päätöksen kotiosoitteeseesi. Jos olet valinnut sähköisen asioinnin, lähetämme päätöksen Eläkeasioiden verkkopalveluun.

 • Milloin saan työeläkekortin?

  Työeläkekortin saat, jos sinulle on myönnetty lakisääteinen vanhuus-, työkyvyttömyys- tai työuraeläke. Kortti lähetetään kotiosoitteeseesi noin kuukauden kuluessa ensimmäisestä eläkkeen maksupäivästä. Lisätietoa työeläkekortista saat tästä.

 • Miten eläkettäni verotetaan?

  Työeläke on veronalaista tuloa ja toimitamme ennakonpidätyksen Verohallinnon ohjeiden mukaisesti. Eläketulon verokorttia varten sinulla tulee olla eläkepäätös ja tiedot alkuvuoden tuloistasi sekä tehdyistä ennakonpidätyksistä ja vähennyksistä.

  Ennen eläkeverokortin saapumista pidätämme eläkkeestäsi veroa 40 %. Palautamme mahdollisesti liikaa perimämme veron saatuamme eläkettä varten lasketun verokortin.

  Seuraavina vuosina saamme tiedon veroprosentistasi suoraan verottajalta. Voit aina halutessasi korottaa eläkkeesi veroprosenttia olemalla yhteydessä meihin.

 • Miten ilmoitan uuden osoitteen tai tilinumeron?

  Osoitteenmuutos

  Saamme tiedon osoitteenmuutoksesta suoraan Digi- ja väestötietovirastosta (entinen Väestörekisterikeskus).

  Tilinumeron muutos

  Jos tilinumerosi muuttuu, ilmoita uusi tilinumerosi meille kirjallisesti. Tästä voit avata tilinumeron muutoslomakkeen. Täytettyäsi lomakkeen tulosta se, allekirjoita ja postita Valion Eläkekassaan. Pankkitilin muutosilmoituksessa on aina oltava allekirjoituksesi. Emme ota tilinumeron muutosta vastaan puhelimitse. Tilinumeromuutoksen voit tehdä myös sähköisesti (verkkopalvelussa tilinumeron alun kirjaimet tulee ilmoittaa isoilla kirjaimilla, esim. FI). Vaihtoehtoisesti voit pyytää pankkia ilmoittamaan meille uuden tilinumerosi.

   

 • Mikä on elinaikakerroin?

  Elinaikakertoimella sopeutetaan eläkkeiden määrä eliniän muutoksiin. Elinaikakerroin pienentää kuukausieläkettä pysyvästi, mutta sen leikkaavaa vaikutusta voi kompensoida jatkamalla pidempään työelämässä.

  Elinaikakerroin koskee vuonna 1948 ja sen jälkeen syntyneitä henkilöitä ja se määritetään kullekin ikäluokalle erikseen 62 vuoden iässä. Viimeksi elinaikakerroin on vahvistettu vuodelle 2024 ja se on vuonna 1962 syntyneillä 0,94692.

  Lue lisää elinaikakertoimesta täältä.

 • Milloin eläkkeeni maksetaan?

  Eläkkeet maksetaan kuukausittain kunkin kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä sille pankkitilille, jonka olet ilmoittanut Eläkekassalle. Uuden eläkkeen ensimmäinen maksupäivä saattaa poiketa normaaleista maksupäivistä. Ensimmäisen maksupäivän löydät eläkepäätökseltäsi.

   

 • Milloin eläke voidaan maksaa ulkomaille

  Voimme maksaa eläkkeen suoraan SEPA-maihin, joita ovat kaikki EU-maat sekä Islanti, Liechtenstein, Norja, Monaco ja Sveitsi. Jos haluat, että eläkkeesi maksetaan SEPA-alueen ulkopuolelle, sinun tulee olla yhteydessä Eläkekassaan. Lähetämme vuosittain ulkomailla asuville eläkkeensaajille asumisilmoituslomakkeen. Täytä lomake ja palauta se allekirjoitettuna määräpäivään mennessä varmistaaksesi eläkkeesi maksamisen jatkuminen.

 • Mitä indeksitarkistuksia eläkkeisiin tehdään?

  Työeläkeindeksi

  Maksussa olevia eläkkeitä tarkistetaan vuosittain työeläkeindeksillä. Indeksitarkistuksen määrään vaikuttavat Tilastokeskuksen laskemien kuluttajahinta- ja ansiotasoindeksien muutokset. Työeläkeindeksissä hintatason muutos vaikuttaa 80 prosenttia ja palkansaajien ansiotason muutos 20 prosenttia.

  Palkkakerroin

  Eläkettä laskettaessa vakuutetun työuran aikaiset ansiot tarkastetaan eläkkeen alkamisvuoden tasoon palkkakertoimella. Palkkakertoimessa hintatason muutoksen osuus on 20 prosenttia ja palkansaajien ansiotason muutoksen osuus 80 prosenttia.

  Sosiaali- ja terveysministeriö antaa asetuksella työeläkeindeksin ja palkkakertoimen pisteluvut vuosittain lokakuun loppuun mennessä.

  Lisätietoa indekseistä saat Eläketurvakeskuksen sivuilta.