Arvioi laskurilla tulevan eläkkeesi määrää ja indeksikorotuksen vaikutuksia

Työeläke.fi -sivuston laskureilla voit arvioida, miten muun muassa eläkkeelle jäämisen ajankohta vaikuttaa tulevan eläkkeesi määrään. Laskureissa on huomioitu arviot ensi vuoden indekseistä, joten voit tarkistaa, miten ennustetut indeksit vaikuttavat juuri sinun tilanteessasi.

Eläkelaskuri

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen laskuri

Ohje, miten laskureilla voi arvioida indeksien vaikutusta

Esimerkiksi jos jäät vanhuuseläkkeelle 1.12.2023 alkaen, eläkettä kartuttavat ansiosi tarkistetaan vuoden 2023 palkkakertoimella ja eläkkeesi määrä lasketaan tämän perusteella. 1.1.2024 alkaen tämä eläkkeesi korotetaan automaattisesti vuoden 2024 työeläkeindeksillä. Jos taas jäät vanhuuseläkkeelle 1.1.2024 alkaen, eläkettä kartuttavat ansiosi tarkistetaan vuoden 2024 palkkakertoimella ja eläkkeesi määrä lasketaan tämän perusteella. Tässä yhteydessä työeläkeindeksi ei vaikuta eläkkeeseesi, vaan työeläkeindeksin vaikutus tulee vasta seuraavana vuonna eli vuoden 2025 alusta, jolloin maksussa olevaa eläkettäsi korotetaan vuoden 2025 työeläkeindeksillä.

Eläkkeen alkamisajankohdasta siis riippuu, miten indeksikehitys vaikuttaa eläkkeesi määrään. Tässä vaiheessa ei ole vielä tiedossa vuoden 2024 palkkakerrointa eikä työeläkeindeksiä. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa nämä molemmat lokakuun lopulla. Eläketurvakeskus on kuitenkin arvioinut tulevaa indeksikehitystä. Eläketurvakeskuksen syyskuussa päivittämän arvion mukaan vuoden 2024 työeläkeindeksi korottaisi maksussa olevia eläkkeitä noin 5,5 % ja palkkakerroin nostaisi eläkkeen perusteena olevia ansioita noin 5,1 %.

Eläkkeelle jäämistä suunniteltaessa on kuitenkin syytä pitää mielessä, että indeksit eivät suinkaan ole ainoa asia, mikä eläkkeen määrään vaikuttaa. Tämänhetkisen ennusteen mukaan ensi vuoden työeläkeindeksin ja palkkakertoimen välinen ero on melko pieni ja kumoutuu nopeasti, jos lykkäät vanhuuseläkkeelle jäämistä. Lykkäyskorotus nostaa eläkettäsi 0,4 % jokaiselta kuukaudelta, jolla lykkäät eläkkeelle jäämistä yli alimman eläkeikäsi. Jos myös jatkat työskentelyä, työnasioistasi karttuu sinulle uutta eläkettä.

Eläkkeiden indeksoinnilla turvataan eläkkeen määrää. Työeläkkeiden kannalta merkitystä on kahdella eri indeksillä. Työeläkeindeksin avulla pyritään säilyttämään maksussa olevien eläkkeiden ostovoima. Eläkelaitos korottaa vuodenvaihteessa automaattisesti työeläkeindeksillä maksussa olevat (siis ennen vuodenvaihdetta alkaneet) eläkkeet. Palkkakertoimella puolestaan pyritään varmistamaan, että eläkkeelle siirtyvän henkilön eläkkeen alkumäärä on suhteessa hänen työuransa aikaiseen tulotasoon. Palkkakerrointa käytetään siis eläkkeelle jäädessä. Eläkelaitos korottaa tuolloin palkkakertoimella työuran aikaiset ansiot eläkkeen alkamisvuoden tasolle.