Työeläkkeisiin vaikuttavat indeksit vahvistettu

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläkeindeksin ja palkkakertoimen vuodelle 2024. Työeläkeindeksi nousee 5,7 prosenttia ja palkkakerroin nousee 5,1 prosenttia. Jos olet eläkkeellä, eläkkeesi nousee automaattisesti 5,7 prosenttia vuodenvaihteessa.

Eläkkeiden indeksoinnilla turvataan eläkkeen määrää. Työeläkkeiden kannalta merkitystä on kahdella eri indeksillä.

Työeläkeindeksin avulla pyritään säilyttämään maksussa olevien eläkkeiden ostovoima. Eläkelaitos korottaa vuodenvaihteessa automaattisesti työeläkeindeksillä maksussa olevat (siis ennen vuodenvaihdetta alkaneet) eläkkeet. Palkkakertoimella puolestaan pyritään varmistamaan, että eläkkeelle siirtyvän henkilön eläkkeen alkumäärä on suhteessa hänen työuransa aikaiseen tulotasoon. Palkkakerrointa käytetään siis eläkkeelle jäädessä. Eläkelaitos korottaa tuolloin palkkakertoimella työuran aikaiset ansiot eläkkeen alkamisvuoden tasolle.

Lue lisää sosiaali- ja terveysministeriön uutisesta.

Katso myös aikaisempi uutisemme indeksien vaikutuksista. Huomioithan, että indeksit ovat muuttuneet tuossa artikkelissa mainituista luvuista.